Program

 • Hovudprogram, Bjørnsonsalen

 • Førprogram, Bjørnsonsalen

 • Delprogram, møterom En glad gutt, April og Hulda

Presentasjon av innleiarar
 • 09:00

  Registrering

 • 10:00

  Førprogram

  Innovasjonsbarometeret for staten

  Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset, Difi

 • 10:30

  Førprogram

  Innovasjonsbarometeret for kommunane

  Seniorrådgivar Une Tangen, KS

 • 11:15

  Lunsj

 • 12:15

  Vel møtt

  Fungerande fylkesmann Rigmor Brøste, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

  Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • 12:30

  Opningsinnlegg

  Statsråd Jon Georg Dale, Samferdselsdepartementet

 • 13:00

  Oppdrag frå nasjonale myndigheiter

  Fungerande fylkesmann Rigmor Brøste, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • 13:30

  Møre og Romsdal - moglegheiter og utfordringar

  Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • 14:00

  Pause

 • 14:15

  DELPROGRAM A

  Møterom: En glad gutt

  Regional planstrategi - prosess og medverknad

  Assisterande fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • 14:15

  DELPROGRAM B

  Møterom: April

  Digitaliseringssamarbeid i Hordaland

  Direktør digitalisering og innovasjon Kjetil Århus, Bergen kommune

 • 15:00

  Møre og Romsdal - moglegheiter og utfordringar

  Innlegg og samtale, stortingsrepresentantane Helge Orten og Geir Inge Lien, fylkestingspolitikarane Line Hatmosø Hoem og Marit Nerås Krogsæter, og ordførarane Jørgen Amdam og Milly Bente Nørsett

 • 16:00

  Pause

 • 16:15

  DELPROGRAM C

  Møterom: En glad gutt

  Møre og Romsdal inn i det grøne skiftet

  • Intro
  • Fungerande fylkesmann Rigmor Brøste og fylkesskogmeister Åsmund Asper, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Miljøambisjoner for byggeprosjektet Romsdal videregående skole
  • Bygg- og eigedomssjef Per-Olaf Brækkan, Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Brukererfaringer fra Romsdal videregående skole
  • Rektor Ivar Rød og assisterande rektor Kjell Inge Uglvik, Romsdal videregående skole
  Sjå program her
 • 16:15

  DELPROGRAM D

  Møterom: April

  Innlemming i SmartCity-nettverk – eksempel frå region Ålesund

  Prosjektkoordinator IKT og Digitalisering Helge Veum, Nye Ålesund kommune.

 • 16:15

  DELPROGRAM E

  Møterom: Hulda

  Fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal – status og vidare strategi

  Introduksjon ved prosjektleiar Oddbjørn Vassli. Dialog og drøfting

 • 17:00

  Nullvisjon for utanforskap

  Fylkesdirektør Stein Veland, NAV og direktør Mari Trommald, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • 18:00

  Slutt for dagen

 • 19:30

  Middag

 • Fredag 11. januar

  Møre og Romsdal - vegen vidare

 • 09:00

  Innlegg og samtale

  Redaktørane Ole Knut Alnæs, Tidens Krav, Ole Bjørner Loe Welde, Romsdals Budstikke og Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten

 • 09:45

  Pause

 • 10:00

  Framtidas samfunn i Møre og Romsdal

  Administrerande direktør Grete Aspelund, Sweco Norge AS

 • 10:30

  Moderne leiarskap

  Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, NAV

 • 11:00

  Pause

 • 11:15

  Oppsummering og synspunkt frå salen

 • 11:45

  Vegen vidare

  Fylkesordførar Jon Aasen, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • 12:00

  Lunsj

Gå til toppen av programmet